Menu Alêtras menu Vertalingen Menu Tolken Menu Redactiewerk Menu FAQ's Menu Travieven Menu Contact

 

 

 

 


Alexandra de Vries
Rio de Janeiro, Brazil
Tel: (55) 21 8249-5060
(55) 21 2542-7713
alexandra@aletras.com
information@aletras.com

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Wat is een beëdigde vertaling en wanneer heb ik deze nodig?

Een beëdigde vertaling is vertaald door een officieel beëdigde vertaler, bevoegd door een arrondissementsrechtbank om teksten met een officiële en/of juridische status te vertalen en te waarmerken met een stempel. Een document dat door een beëdigde vertaler is vertaald is een officieel erkend document.

Een beëdigde vertaling is meestal vereist voor documenten die gebruikt worden voor officiële doeleinden zoals contracten, uittreksels, diploma’s, geboorteaktes, certificaten.

De kosten van een beëdigde vertaling liggen aanzienlijk hoger dan een onbeëdigde vertaling. U heeft alleen een beëdigde vertaling nodig indien dit vereist wordt voor een officiële instantie of een juridische procedure. Overige documenten en teksten hoeven meestal niet beëdigd te zijn.

Neemt u contact op met ons indien u meer vragen heeft of wilt weten of uw document beëdigd dient te worden.

Wat kost een vertaling of tolk?

De prijs van uw vertaling hangt af van een aantal factoren zoals het aantal woorden, het formaat van het document en de benodigde leveringsdatum. Indien de vertaling een zeer specialistisch of technisch onderwerp betreft kan de vertaling meer onderzoek vereisen om de kwaliteit van het eindresultaat te waarborgen.

We houden met al deze factoren rekening voordat wij u een prijsopgave verstrekken en een leveringsdatum bevestigen. Gezien wij in Brazilië zijn gevestigd, kunnen wij zeer aantrekkelijke tarieven hanteren voor onze Europese klanten.

De prijs van een tolk hangt af van hoeveel tolken nodig zijn, het aantal uren en/of dagen en of er apparatuur gehuurd dient te worden. Ook kunnen eventuele reis- en hotelkosten in rekening worden gebracht,

In wat voor formaat kan ik mijn tekst aanleveren?


U kunt uw tekst of diverse manieren aanleveren, op papier (via de post of fax) of in digitaal formaat. Sommige formaten vereisen meer bewerking om de originele opmaak te behouden. Dit kan de kosten van de vertaling verhogen.

De meest goedkope formaten zijn de formaten die digitaal aangeleverd worden, vooral documenten die gebruik maken van Microsoft producten zoals Word of Powerpoint.

Deze zijn makkelijk en snel te bewerken waardoor wij een lagere prijs kunnen berekenen.

Welke betaalmiddelen worden geaccepteerd?


Afhankelijk van het land waarin u zich bevindt kunt u kiezen uit verschillende betaalmogelijkheden zoals het direct overmaken op een rekening, betalen met giro of check of via het Internet door gebruik te maken diensten zoals Paypal of moneybookers.